Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Opublikowano .

Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej informuje, że 6 marca 2013 r. została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronach www.mpips.gov.pl (tu znajduje się gemerator ASOS 2013) oraz www.pozytek.gov.pl.
Zapraszamy wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie.
e-max.it: your social media marketing partner