Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

Stanisław Drążewski, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg, 
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 502-482-552

Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075

Górka Jan, Majster,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-530-837

Drążewski Tomasz, Majster,
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327

Krzemiński Ryszard, Kierowca-dróżnik
tel. 23 657-23-19, tel. kom. 691-073-447

Mapa powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi drogami powiatowymi i ich kategoriami odśnieżania oraz mapa powiatu żuromińskiego z trasami przejazdu oraz miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015 – 2016 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe
„WAPNOPOL” – Adam Nowakowski
06- 450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 14
Telefon kom. – 784 943 996 /Kortes Tadeusz/

1.Wykonawca zgodnie z Umową Nr 4/2015 z dnia 19.10.2015r. - szczegółowe warunki umowy pkt.13, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2.Wykonawca zgodnie z Umową Nr 4/2015 z dnia 19.10.2015r. – szczegółowe warunki umowy pkt.11, zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego z operatorami sprzętu użytego w akcji zimowego utrzymania dróg.

pdfAktualizacja_planu_zimowego-2015-2016.pdf322.8 KB

e-max.it: your social media marketing partner