Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Informacja o naborze 1.5 RPO - MJWPU

Opublikowano .

W załączeniu informacja o zbliżającym się naborze wniosków o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014 przeznaczona jest kwota: 6 000 000 EUR. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2014 r.

pdfInformacja_o_naborze_1.5_RPO.pdf182.95 KB

e-max.it: your social media marketing partner