Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano .

W dniu 28 września 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żurominie .

Pięcioosobową Radę III kadencji tworzą:

p.Marzena Lorkowska- przedstawiciel Żuromińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Plan-Szansa",

p.Alina Składanowska - przedstawiciel Miasta i Gminy Bieżuń,

p.Jadwiga Michalska - przedstawiciel Gminy Kuczbork - Osada ,

p.Andrzej Wiśniewski - przedstawiciel Gminy i Miasta Żuromin

p.Mirosław Różański - przedstawiciel Powiatu Żuromińskiego.

Akty powołania wręczył Starosta Żuromiński Janusz Welenc. Kadencja Rady trwa 4 lata . Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie na spotkaniu Starosta p. Janusz Welenc podziękował członkom Rady II kadencji, za pracę i zaangażowanie w działalność Rady na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

P1150105.JPGP1150106.JPGP1150107.JPGP1150108.JPG

e-max.it: your social media marketing partner