Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

NGO


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.
Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Kulturalny festyn rodzinny
Uchwała Nr 1081/2023 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Ankieta dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego
Starosta Żuromiński w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu żuromińskiego w zakresie powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegow Powiecie Żuromińskim w 2023
Obywatelski monitoring funduszy europejskich
UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/22 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 13 października 2022r. w sprawie programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariatami w 2023 roku
Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok
Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2023 roku
Konkurs „W moim domu nic się nie marnuje”
Uchwała Nr 827/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
Ankieta dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego
Przypomnienie - Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS
Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Uchwała Nr XXIX/221/21 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 października w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku
Ogłoszenie naboru członków komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na prowadzenie punktu npp w 2022 roku
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2022 roku
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Tradycje Kulinarne na Północnym Mazowszu – Pierogi Regionalne"
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Tradycje Kulinarne na Północnym Mazowszu - Ryby Wędzone"
Uchwała Nr 549/2021 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn
Organizacje pozarządowe po roku działania pandemii
Uchwała Nr XXII/172/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji opiniującej oferty na prowadzenie punktu NPP
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2021r.
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi 2021
Uchwała Nr 314/2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego
Uchwała 289/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie START.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Zwyczaje wiosenne na Mazowszu”
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Żuromińskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Żuromińskim w 2020r.
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Z wizytą w teatrze”
Nabór kandydatów na członków komisji opiniujących ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 sierpnia 2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - zadanie pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Uchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 11 lipca 2019 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie – Oddział Okręgowy w Płocku pod tytułem „Poznajemy kulturę Mazur”
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego w 2019 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2019 roku
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B
Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
Spotkanie dla NGO z terenu powiatu żuromińskiego
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2018 r.
Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – plenarne posiedzenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
Konkurs na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu żuromińskiego w 2018 r.
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
Konsultacje projektu zmiany programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Wsparcie realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie "Wagon Inicjatyw"
Wsparcie realizacji zadania publicznego dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
Konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017
Seminarium dla organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup nieformalnych
Seminarium pt. "Zlecanie zadań publicznych – nowe procedury"
Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Wsparcie realizacji zadania publicznego zgłoszonego przez Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw
KOMUNIKAT
Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Wsparcie realizacji zadania publicznego dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie
Uchwała Nr 268/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
Nowe przepisy dla organizacji pozarządowych – obowiązek udzielania informacji publicznej
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku, z dnia 21 stycznia 2016r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Ogólnopolski konkurs grantowy "Równać Szanse"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016
Informacja o wyniku konsultacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Powiatowa Rada Działalności Pożytku publicznego w Żurominie na kadencję na lata 2015-2017 powołana
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie na kadencję na lata 2015-2017
FaniMani - sposób na finansowanie działań organizacji pozarządowej
Trwa nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie - szansa dla stowarzyszeń i fundacji
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Ostatnie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie
Konkurs dla młodych NGO
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
Program grantowy mPotęga wystartował
Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2015
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
YouthBank w Powiecie Żuromińskim
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
FISE - Gdzie szukać informacji o ekonomii społecznej?
Infografika dla organizacji pozarządowych
Projekt szkoleniowo – doradczy Fundacji Idealna Gmina, pn. „Złapani w sieć!”
Spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018
Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015
Powierzenie realizacji zadania publicznego Uniwerystetowi Trzeciego Wieku w Żurominie
Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu
Spotkanie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Obywatele dla Demokracji - ostatnia szansa na projekty tematyczne
INFORMACJA O PROGRAMIE MIKROGRANTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”
Badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie
Sprawozdanie z konsultacji projektu Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Infografiki poradnicze, dotyczące codziennych obowiązków organizacji pozarządowych
Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020
Bezpłatne narzędzie samooceny dla ngo
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
Spotkania informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursów Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych
II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Przepisy prawa miejscowego dotyczące NGO
Sprawozdanie z konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Zuromińskiego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku - uchwalony
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Bezpłatne usługi prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych
Prośba o wsparcie badania "Nowe technologie a NGO"
Sprawozdanie z prowadzonych konsultacji oraz projekt aktu prawa miejscowego przyjęty po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej „TES-HIENET Technology, Educationa and Sport” na wyspie Chios w Grecji - dla dwóch osób
Konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Żuromiński
Zaproszenie na spotkanie w/s wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie I kadencji
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana
Wyciąg z protokołu z zebrania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
INFORMACJA dla kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu dotyczące umiejętności tworzenia partnerstw lokalnych
Szkolenie pn. "Monitoring, ewaluacja i kontrola w projektach współfinansowanych z EFS"
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013r.
KONSULTACJE STANDARDU CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2013 rok
Bezpłatne kursy dla przedstawicieli organizacji prowadzących działalność w dziedzinie sportu
Spotkanie organizacji pozarządowych w sprawie wyboru przedstawicieli do prac komisji konkursowej
Nagroda Pro Publico Bono
Nowe dane o organizacjach pozarządowych na Nowy Rok
Zaproszenie na spotkanie w/s wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" 2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013r.
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), a pranie brudnych pieniędzy - bardzo ważne obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe ustawą
Ankieta dla organizacji pozarządowych dotycząca oceny współpracy
KONSULTACJE: STRATEGIA ROZWOJU KULTURY DLA MAZOWSZA DO 2020 ROKU
Szkolenie Pozaprojektowe źródła finansowania dla organizacji pozarządowych
Seminarium pod nazwą "Ekonomia społeczna dziś i jutro"
Seminarium pod nazwą Ekonomia społeczna dziś i jutro
Konsultacje funduszy europejskich 2014-2020 - nowaperspektywa.ngo.p
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 przyjęty przez Radę Powiatu
PENGO  Projekt edukacji NGO.
Projekt programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi przyjęty po konsultacjach z organizacjami
Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi
II Powiatowe Forum organizacji pozarządowych powiatu żuromińskiego zakończone
Ostatnie szkolenie w ramach projektu Liderzy Ekonomii Społecznej
Zaproszenie na ABC Liderstwa dla Mazowszan
Informacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych
II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Żuromińskiego
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Projekt Organizacje pozarządowe - lider ekonomii społecznej
Pprogram współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.
Szkolenie "Działalność gospodarcza/działalność odpłatna nie dla zysku"
Liderzy Ekonomii Społecznej - Projekt dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z woj. mazowieckiego!
UCHWAŁA RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
Projekt uchwały Rady Powiatu nt. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego po konsultacjach
Konsultacje w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2011r.
Poznaj Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Szkolenia i tutoring dla liderów społecznych - zapraszamy do Programu Liderzy PAFW
Ankieta dla organizacji pozarządowych
Unieważnienie konkursu
Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.
Program edukacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 uchwalony
Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Świetlica - Moje Miejsce w woj. Mazowieckim. Nowa edycja konkursu dotacyjnego!
Unieważnienie konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie powiatu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskieg
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
Ankieta dla organizacji pozarządowych
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 uchwalony
Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi..
Wizyta studyjna dla organizacji pozarządowych w ramach projektu moja akademia w żurominie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Kolejny "Tydzień z ekspertem"
Raport dotyczący realizacji zasady partycypacji społecznej
Terminarz szkoleń w ramach projektu Moja Akademia w Żurominie
1 października 2010r. rozpoczyna się cykl szkoleń w ramach projektu MOJA AKADEMIA W ŻUROMINIE
Forum online dla organizacji pozarządowych
Spotkanie dla organizacji pozarządowych
Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse" 2010
Moja Akademia w Żurominie
Kolejny "Tydzień z ekspertem"
Forum Ciechanowskie dla organizacji pozarządowych
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE organizacji pozarządowych z Samorządem Mazowsza
"Tydzień z ekspresem" dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników Gminnych
Forum Ciechanowskie
I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników
Program współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010r. - uchwalony
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.
Ankieta aktualizacyjna dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu żuromińskiego
Bezpłatne e-kursy dla organizacji pozarządowych
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Projekt programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010r.
Projekt WyGRAj fundusze europejskie
Projekt "Badaj i realizuj"
Ankieta dla organizacji pozarządowych
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.
Zmiana w programie współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.
Portal od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Program współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009r. - uchwalony
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żuromińskiego
Jak zarejestrować organizację