Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego oraz żuromińskiego

Opublikowano .