kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Wyniki II etapu III Powiatowego Konkursu Informatycznego

Opublikowano .


W dniu 3 stycznia 2012r. odbył się II etap III Powiatowego Konkursu Informatycznego. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie 10 gimnazjalistów oraz 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego zmagało się z zadaniami praktycznymi do rozwiązania. Z uwagi na bardzo zróżnicowaną punktację z I etapu, komisja konkursowa wprowadziła zmiany zasad naliczania punktów w drugim etapie konkursu. W II etapie podobnie jak w I etapie konkursu można było zdobyć maksymalnie 100 punktów. Zadania II etapu były podzielone na 3 kategorie w zależności od stopnia trudności. Za każde z zadań można było otrzymać od 1 do 5 punktów, przy czym każde z zadań miało w zależności od kategorii inną wagę. Punkty za pytania łatwe były mnożone przez 3, za pytania umiarkowanie trudne przez 7, a za pytania trudne przez 10. Łącznie w II etapie konkursu można było więc otrzymać maksymalnie (3*5)+(7*5)+(10*5)=100 pkt. Laureaci wyłonieni zostali poprzez zsumowanie punktów z etapu I i etapu II. Maksymalnie można było uzyskać z obu etapów konkursu sumę 200 punktów.

Dwóch uczniów Gimnazjum Nr 1 w Żurominie uzyskało taką samą sumaryczną liczbę punktów z obu etapów konkursu, w związku z czym, zgodnie z regulaminem konkursu zostanie zorganizowane dla nich spotkanie, podczas którego będą mieli do wykonania jedno zadanie praktyczne. O kolejności w punktacji końcowej decydować będzie poprawność wykonanego zadania, a następnie czas w jakim uczestnik konkursu wykonał poprawnie zadanie. Termin spotkania, na którym wykonywane będzie dodatkowe zadanie ustalony został na dzień 7 stycznia 2013r. na godz. 10:00 (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Żurominie). Rozstrzygnięcie jakie zapadnie po wykonaniu zadania przez uczniów zadecyduje o miejscu II i miejscu III w kategorii gimnazjów.

Termin wręczenia nagród dla laureatów zostanie ustalony po ostatecznym rozstrzygnięciu etapu II dla gimnazjów i odbędzie się przed okresem ferii.

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce - Jakub Olszewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

- II miejsce - Sebastian Sarnecki - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie

- III miejsce - Bartłomiej Jarzynka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Aktualizacja z dnia 7.01.2013r.

W wyniku przeprowadzenia dodatkowego spotkania dla uczestników konkursu, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów spośród dwóch osób lepszy wynik (na podstawie czasu wykonania zadania) uzyskał uczeń gimnazjum Nr 1 w Żurominie Bartłomiej Lemański. Tym samym etap II konkursu został ostatecznie zakończony.

Laureaci w kategorii gimnazjów:

- I miejsce - Dominik Gowin - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

- II miejsce - Bartłomiej Lemański - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

- III miejsce - Kacper Karczewski - Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Aktualizacja z dnia 8.01.2013r.

Zapraszamy laureatów wraz z opiekunami na wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013r. o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Wyniki z obu etapów dla uczniów gimnazjów (wg. sumy zdobytych punktów): 

Imię Nazwisko Punkty etapu I Punkty etapu II Suma punktów Nazwa szkoły
Dominik Gowin 72 90 162 Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
Kacper Karczewski 60 100 160 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Bartłomiej Lemański 60 100 160 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Artur Rydzyński 64 90 154 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Bartłomiej Rzymkowski 74 75 149 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Karol Karpiński 64 72 136 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Sebastian Borowski 64 50 114 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Mateusz Wydra 62 25 87 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Miłosz Matyjasik 64 15 79 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Kamil Nidzgorski 64 15 79 Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Wyniki z obu etapów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wg. sumy zdobytych punktów):

Imię Nazwisko Punkty etapu I Punkty etapu II Suma punktów Nazwa szkoły
Jakub Olszewski 82 100 182 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Sebastian Sarnecki 62 90 152 Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
Bartłomiej Jarzynka 68 80 148 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
Bartosz Lorenc 74 72 146 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Mateusz Zweigert 58 65 123 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Karol Kołaciński 76 45 121 Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
Jakub Fabisiak 64 35 99 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Cezary Gapa 64 35 99 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Hubert Redmer 60 38 98 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
Michał Pesta 58 25 83 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
e-max.it: your social media marketing partner