Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Informacje o zarządzie

Budowa hali sportowej przy LO w Żurominie - prace w toku

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

 

Trwają prace związane z realizacją inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r. Inwestycja realizowana jest w latach 2010 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.

Hala LO_01 (Medium).jpgHala LO_02 (Medium).jpgHala LO_03 (Medium).jpgHala LO_04 (Medium).jpg

Hala LO_05 (Medium).jpgHala LO_06 (Medium).jpg

e-max.it: your social media marketing partner