Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Zwiększone środki finansowe na budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano .

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  informuje że, zgodnie z uchwałami nr 124/11 i 125/11 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21 lipca 2011r. został  zwiększony procent dofinansowania ze środków Funduszu dla zadań realizowanych w ramach Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania. W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.wfosigw.pl 

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (161.16 KB)

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządowych (157.07 KB)

e-max.it: your social media marketing partner