Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Powiatowa Rada Zatrudnienia wybrana

Opublikowano .

Zarządzeniem Nr 51/12 z dnia 19 listopada 2012 roku Starosta Żuromiński powołał na kolejne 4 lata Powiatową Radę Zatrudnienia w Żurominie – organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. Skład osobowy powiatowej rady 4 kadencji określa załącznik do ww. Zarządzenia. W dniu 30 listopada br na swoim pierwszym posiedzeniu rada dokona wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia (44.11 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner