Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Wykaz organizacji pozarządowych


Warning: Creating default object from empty value in /zuromin-powiat/templates/yoo_nano2/warp/systems/joomla/layouts/com_content/category/default_articles.php on line 17
Pokaż #
Stowarzyszenie „Siła Mam”
Ochotnicza Straż Pożarna w Młudzynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie
STOWARZYSZENIE Społeczno-Oświatowe "Filar Nowej Perspektywy"
FUNDACJA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
STOWARZYSZENIE "CZTERY ŁAPY"
STOWARZYSZENIE HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ "POLŚWIN"
Fundacja Pod Akacjami
Stowarzyszenie Wędkarskie "Błotko"
Uczniowski Klub Sportowy Luks
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie
Stowarzyszenie "NASZE MARZENIA"
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Baby z Wyla..."
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie
Stowarzyszenie społeczno - kulturowe WZU
Stowarzeszenie Koło Gospodyń Wiejskich PRZEPIÓRKI
Fundacja NASZA SPRAWA - CHORYM DZIECIOM
Żuromińska Grupa Historyczna
Stowarzyszenie WAGON INICJATYW
Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie
Fundacja Leśne Zacisze - Schronisko dla osób bezdomnych
Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej
Uczniowski Klub Sportowy „HUBAL”
Uczniowski Klub Sportowy „Zieluń” w Zieluniu
Uczniowski Klub Sportowy „MaxS” w Szkole Podstawowej w Syberii
Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Gimnazjum Nr 3 w Syberii
Uczniowski Klub Sportowy „Pędziwiatry” w Mieczówce
Uczniowski Klub Sportowy Rosario Victoria w Lubowidzu
Uczniowski Klub Sportowy „Krasnale” w Raczynach
Uczniowski Klub Sportowy „Spryciarze” w Przeradzu Małym
Uczniowski Klub Sportowy „BORUTA” w Kuczborku Osadzie
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Publicznym Gimnazjum w Siemiątkowie
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
Uczniowski Klub Sportowy „Kiks” w Żurominie
Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Łaszewie
Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Siemiątkowie
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra - Volley” w Zielonej
Uczniowski Klub Sportowy „Stoper” w Bieżuniu
Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” w Żurominie
Uczniowski Klub Sportowy przy SP1 w Żurominie
Uczniowski Klub Sportowy Sokół Żuromin
Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” w Zieluniu
Uczniowski Klub Sportowy „Technik” w Żurominie
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Bieżuniu
Uczniowski Klub Sportowy „TROPS” w Żurominie
Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie
Ochotnicza Straż Pożarna w Zieluniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łaszewskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeszewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowym Kącie
Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Sinogórze
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiątkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Sadłowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Przeradzu Małym
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzężawach
Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewku
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Ochotnicza Straż Pożarna w Myślinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzu
Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczborku Osadzie
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczanowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Karniszynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonnem
Ochotnicza Straż Pożarna w Gradzanowie Kościelnym
Ochotnicza Straż Pożarna w Gościszce
Ochotnicza Straż Pożarna w Chromakowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku
Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżuniu
Stowarzyszenie Na pograniczu
Stowarzyszenie „Viktoria Lubowidz”
Stowarzyszenie Plan "B"
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie „Nasza rodzinna wieś”
Miejski Klub Sportowy Wkra Żuromin
Stowarzyszenie Informacja-Integracja
Stowarzyszenie Obywatel 805
Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Żuromiński Związek Drużyn Harcerzy
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Zarząd Koła w Żurominie
Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Powiatu Żuromin
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Żurominie
Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Żurominie
Związek Harcerstwa Polskiego w Żurominie
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło w Żurominie
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło w Bieżuniu
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło w Lubowidzu
Żuromińskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Plan Szansa”
Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia
Fundacja Rozwoju Opieki Zdrowotnej Regionu Żuromińskiego