Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sinogórze

Opublikowano .

Siedziba: Sinogóra 54, 09-304 Lubowidz
Nr KRS: 0000158704  Data rejestracji: 18.04.2003r.
Cele działania:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi oraz innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych  klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej-oświatowej i rozrywkowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu   
Prezes: brak danych

e-max.it: your social media marketing partner