kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Żuromińska Grupa Historyczna

Opublikowano .

Data wpisu do ewidencji: 12 lipca 2016 r.

Nr w ewidencji stowarzyszeń: 1

Siedziba stowarzyszenia: 09-300 Żuromin, ul. Zamojskiego 36

Cele działania stowarzyszenia: propagowanie historii powiatu żuromińskiego, pozyskiwanie materiałów źródłowych dotyczących historii powiatu żuromińskiego.

Imię i nazwisko przedstawiciela stowarzyszenia: Tadeusz Manista

e-max.it: your social media marketing partner