kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „HUBAL”

Opublikowano .

Nr ewid.: 24 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Sokołowym Kącie

Adres: Sokołowy Kąt, 09-135 Siemiątkowo

Cel działania:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji

7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Uwagi:
Ewa Retajczyk - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner