Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Miejski Klub Sportowy Wkra Żuromin

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin; ul. Żeromskiego 5

Nr KRS: 0000025997, Data rejestracji: 13.07.2001r.

Cele działania:

1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu,

2. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport,

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,

4. Propagowanie i organizowanie działań kulturalno-oświatowych,

5. Promowanie sportu, rekreacji, turystyki i zdrowego trybu życia,

6. Poprawa warunków szkolenia, w tym bazy treningowej klubu.

Prezes: Mariusz Kawczyński

e-max.it: your social media marketing partner