kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Opublikowano .

Nr ewid.: 14 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

Adres: ul. Wyzwolenia 12, 09-300 Żuromin

Cel działania:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnie sprawności i zainteresowań sportowych

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze rejonu, województwa, kraju i poza nim,

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

wyrównywanie i korekcja zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju uczniów

przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno-sportowych

wdrażanie do prawidłowego i właściwego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, zajęciach kultury fizycznej poza szkołą

kompensowanie braków w zakresie rozwoju fizycznego poszczególnych uczniów

kształtowanie prawidłowej postawy ciała, podstawowych umiejętności ruchowych, rozwijanie możliwości motorycznych i doskonalenie czynności ruchowych przydatnych w życiu codziennym

Uwagi: tel. 0-23 657 38 53

Wojciech Błaszkiewicz - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner