kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku

Opublikowano .

Siedziba: ul. Mazowiecka, Chamsk, 09-300 Żuromin,
Nr KRS: 0000392557  Data rejestracji: 28.07.2011 r.

Cele działania:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz i innych klęsk i zdarzeń.

Informowanie ludności istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
Prezes: Tomasz Karolewski

e-max.it: your social media marketing partner