kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Żurominie

Opublikowano .

Siedziba: ul. Warszawska 4, 09-300 Żuromin;

Cele działania :

  • Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakichkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Status: organizacja pożytku publicznego

Prezes: Piotr Gulczyński

e-max.it: your social media marketing partner