kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczborku Osadzie

Opublikowano .

Siedziba: ul. A. Mickiewicza 8, 09-310 Kuczbork-Osada
Nr KRS: 0000238507 Data rejestracji: 25.07.2005r.
Cele działania:  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i klęsk.

Uświadomienie ludności o koniecznych sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

Branie udziału w obronie cywilnej.

Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu 
Prezes: Witold Kraśnicki

e-max.it: your social media marketing partner