kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach

Opublikowano .

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach
Siedziba: Trzaski 11, 09-320 Bieżuń
Nr KRS: 0000955737 Data rejestracji: 24.02.2022 r.
Cel działania:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przez nimi
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Prezes: Sztybor Andrzej
e-max.it: your social media marketing partner