kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Baby z Wyla..."

Opublikowano .

Data wpisu do ewidencji: 11.05.2018 r.

Nr w ewidencji stowarzyszeń:

Siedziba stowarzyszenia: Świetlica Wiejska Wylazłowo, 09-304 Lubowidz

Cele działania:

1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym

2. Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk

3. Praca na rzecz integracji pokoleń

4. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin

5. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych

6. Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu zdrowia

7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, zgodnego z naturą oraz działań proekologicznych

8. Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki

9. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, muzyczno-rozrywkowej

10. Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu wsi Wylazłowo

11. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym

12. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia wsi Wylazłowo i okolic

13. Promowanie lokalnej twórczości i działań przez organizowanie spotkań, wystaw itp.

Imię i nazwisko przedstawiciela stowarzyszenia: Anna Kamecka

 

e-max.it: your social media marketing partner