Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Fundacja Pod Akacjami

Opublikowano .

Siedziba: Dzieczewo 14; 09-135 Siemiątkowo

Nr KRS: 0000790259       Data wpisu do KRS: 9.06.2019 r.

Cele:

1) Walka z izolacją osób starszych

2) pomoc materialna i prawna osobom starszym i ich rodzinom

3) współpraca ze szkołami w celu integracji międzypokoleniowej

4) prowadzenie akcji i imprez charytatywnych

5) wspomaganie i promowanie edukacji w zakresie opieki senioralnej

6) współpraca z wolontariuszami

7) promowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej w społeczeństwie

8) promowanie aktywnego życia osób starszych w społeczeństwie

9) prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób starszych

10) integracja osób starszych z młodszymi, w tym reintegracja zawodowa

Prezes Fundacji: Teresa Bezel

e-max.it: your social media marketing partner