kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Opublikowano .

Siedziba: Nowa Wieś 16, 09-135 Siemiątkowo
Nr KRS: 0000039225 Data rejestracji: 31.08.2001r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Ryszard Dąbrowski

e-max.it: your social media marketing partner