kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej

Opublikowano .

Siedziba: ul. Szpitalna 32D; 09-300 Żuromin

Nr KRS: 0000456413; Data rejestracji: 28.03.2013 r.

Cele działania:

 1. Rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców regionu
 2. Wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych
 3. Prowadzenia działalności na rzecz pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu i jego zasobach materialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu
 4. Podejmowanie inicjatyw mających na celu pomoc najbardziej potrzebującym, pomoc rzeczowa, materialna dla osób szczególnie dotkniętych przez los
 5. Organizowanie szkoleń, odczytów, poranictwa, imprez, kolonii, obozów i świetlic
 6. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 7. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych na cele charytatywne
 8. Wszechstronne badanie regionu poprzez prowadzenie różnorodncyh projektów badawczych związanych z ziemią żuromińską
 9. Upowszechnianie i publikowanie prac członków Towarzystwa oraz innych autorów
 10. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 11. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu

12. Współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji i rozwoju regionu w kraju i zagranicą.

Prezes: Marek Markowski

e-max.it: your social media marketing partner