kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Spryciarze” w Przeradzu Małym

Opublikowano .

Nr ewid.: 17 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym

Adres: Przeradz, 09-317 Lutocin

Cel działania:

Organizacja i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki

Dążenie do objęcia swoją działalnością jak najszerszych rzesz społeczeństwa gminy

Stałe podnoszenie poziomu sportowego

Udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych

Organizacja imprez i szkoleń sportowych.

Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Uwagi: tel. 0-23 657 36 86
Renata Szymańska - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner