kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie „Viktoria Lubowidz”

Opublikowano .

Siedziba: 09-304 Lubowidz, ul. Zielona 10;

Nr KRS: 0000404537, Data rejestracji: 29.12.2011 r.

Cele działania:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w zakresie: kultury, sportu, informatyki, ekologii, przyrody i środowiska, edukacji humanistycznej, matematyki, języków obcych, historii, edukacji społecznej, integracji europejskiej
 2. Propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze
 3. Szerzenie i popularyzowanie kultury uczniowskiej, rozwijanie poczucia tolerancji i praworządności
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych w różnych warunkach społecznych
 5. Wspomaganie materialne i finansowe uczniów
 6. Wspieranie rehabilitacji i opieki zdrowotnej uczniów
 7. Działanie na rzecz integracji społecznej w tym dzieci niepełnosprawnych
 8. Propagowanie i upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, proekologicznych i higieny życia codziennego
 9. Integrowanie środowisk uczniowksich, rodzicielskich i nauczycielskich
 10. Współpraca z instytucjami i różnorodnymi osobami wspierającymi edukację, kulturę, sport i integrację europejską
 11. Promowanie i wspieranie młodych talentów, najzdolniejszych uczniów.

Prezes : Irena Bartkowska

e-max.it: your social media marketing partner