kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowym Kącie

Opublikowano .

Siedziba: Sokołowy Kąt 16 A, 09-135 Siemiątkowo;
Nr KRS: 0000030609 Data rejestracji: 24.07.2001r.
Cele, zadania i sposoby działania:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów i klęsk.

Uświadomienie ludności o koniecznych sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

Branie udziału w obronie cywilnej.

Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu. 
Prezes: Kazimierz Żółtowski

e-max.it: your social media marketing partner