Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławęcinie

Opublikowano .

Siedziba: Sławęcin, 09-320 Bieżuń,
Nr KRS: 0000301601 Data rejestracji: 14.03.2008r.
Cele działania:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w  tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi oraz  innymi podmiotami.

Udział  w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń  ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych  klęsk i  zdarzeń.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

Upowszechnianie,  w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz  prowadzenie działalności kulturalnej-oświatowej i rozrywkowej.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu   
Prezes: Paweł Ankiewicz

e-max.it: your social media marketing partner