kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” w Zieluniu

Opublikowano .

Nr ewid.: 4 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zieluniu

Adres: Zieluń, ul. Szkolna 7, 09-304 Lubowidz

Cel działania:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu

Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

Uczestniczenie w i imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Uczestniczenie w innych ogólnopolskich imprezach sportowych.

Uwagi: tel. 0-23 658 24 08

Jarosław Kąkolewski - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner