kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Pędziwiatry” w Mieczówce

Opublikowano .

Nr ewid.: 20 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mleczówce

Adres: Mleczówka, 09-303 Syberia

Cel działania:

Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, samego Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku i zainteresowań sportowych,

Stałe podnoszenie poziomu sportowego,

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,

Organizacja imprez sportowych,

Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Uwagi: tel. 0-23 657 37 16

e-max.it: your social media marketing partner