kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzu

Opublikowano .

Siedziba: ul. Jana Pawła II 42, 09-304 Lubowidz 
Nr KRS: 0000158520 Data rejestracji: 24.04.2003r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeń pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
Prezes: Krzysztof Szymański

e-max.it: your social media marketing partner