Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej

Opublikowano .

Siedziba: ul. 1 Maja 17, Zielona, 09-310 Kuczbork; 
Nr KRS: 0000276554 Data rejestracji: 21.03.2007r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeń pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Jacek Wypych

e-max.it: your social media marketing partner