Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnowie

Opublikowano .

Siedziba: Chojnowo 102, 09-310 Kuczbork;
Nr KRS: 0000316274, Data rejestracji: 23.10.2008r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Jan Wółkiewicz

e-max.it: your social media marketing partner