kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy Rosario Victoria w Lubowidzu

Opublikowano .

Nr ewid.: 19 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu

Adres:  ul. Jana Pawła II 46A, 09-304 Lubowidz

Cel działania:

Organizacja i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Dążenie do objęcia swoją działalnością jak najszerszych rzesz społeczeństwa gminy.

Stałe podnoszenie poziomu sportowego.

Udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych.

Organizacja imprez i szkoleń sportowych.

Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Uwagi: tel. 695 998 639 
Marek Zieliński - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner