kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie

Opublikowano .

Siedziba: Ul. Żeromskiego 2c, 09-317 Lutocin,
Nr KRS: 0000158599 Data rejestracji: 28.04.2003r.
Cele działania:  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów i klęsk.

Uświadomienie ludności o koniecznych sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.

Branie udziału w obronie cywilnej.

Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz statutu. 
Prezes: Stanisław Kowalski

e-max.it: your social media marketing partner