kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeszewie

Opublikowano .

Siedziba: Strzeszewo, 09-320 Bieżuń;
Nr KRS 0000315305, Data rejestracji: 08.10.2008r.
Cele, zadania i sposoby działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
Prezes: Marek Lipka

e-max.it: your social media marketing partner