kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieluniu

Opublikowano .

Siedziba: Zieluń, Plac 1-go Maja 35
Nr KRS: 0000158718 Data rejestracji: 25.04.2003r.
Cele działania:

Prowadzenie działalności majacej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi oraz innymi podmiotami,

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

Informowanie ludności o istniejąch zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

Rozwijanie wśród członków straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-światowej oraz rozrywkowej,

Wykonywanie innych zadan wynikający z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Prezes: Zdzisław Orzechowski

e-max.it: your social media marketing partner