kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Kiks” w Żurominie

Opublikowano .

Nr ewid.: 13 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

Adres: ul. Wiatraczna 16, 09-300 Żuromin

Cel działania:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu

Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze rejonu, województwa, kraju i poza nim

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

Wyrównywanie i korekcja zaburzeń w stanie zdrowia i rozwoju uczniów

Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii poprzez uczestnictwo młodzieży w zajęciach rekreacyjno-sportowych

Wdrażanie do prawidłowego i właściwego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych, zajęciach kultury poza szkołą

Kompensowanie braków w zakresie rozwoju fizycznego poszczególnych uczniów

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, podstawowych umiejętności ruchowych, rozwijanie możliwości motorycznych i doskonalenie czynności ruchowych przydatnych w życiu codziennym

Uwagi: tel. 0-23 657 32 25
Hubert Chrzanowski - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner