Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Fundacja NASZA SPRAWA - CHORYM DZIECIOM

Opublikowano .

Siedziba Fundacji: Chrapoń 2, 09-135 Siemiątkowo

Nr KRS: 0000501190; Data wpisu do KRS: 10.03.2014 r.

Cele Fundacji:

1. Pomoc osobom dotkniętym poważnymi chorobami

2. Pomoc osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne

3. Pomoc szpitalom i placówkom medycznym

4. Pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

5. Tworzenie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

6. Wsparcie rodzin osób, które przebyły poważną chorobą lub zmagają się z nią obecnie.

Fundator: Cezary Borowski

e-max.it: your social media marketing partner