Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Obywatel 805

Opublikowano .

Siedziba: ul. Warszawska 4,09-300 Żuromin

Numer KRS: 0000317146, Data rejestracji: 07.11.2008r..

Cele działania:

 • Wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
 • Stymulacja społecznej aktywności na poziomie ogólnopaństwowym i regionalnym.
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie samorządności.
 • Informowanie społeczeństwa o jego prawach i obowiązkach jako zbiorowości świadomych obywateli demokratycznego państwa europejskiego.
 • Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wpływ na charakter i stopień przejrzystości oraz komunikacji w stosunkach między państwem, a jego obywatelami.
 • Troska o przestrzeganie idei i zasad demokratycznego państwa prawa.
 • Działanie na rzecz integracji społeczeństwa oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w celu osiągania konkretnych celów społeczno – obywatelskich.
 • Promowanie współdziałania z innymi organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi o podobnym profilu działalności jak i podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Dbanie o dobry wizerunek obywateli polskich oraz państwa polskiego na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez kształtowanie postaw pro-europejskich.
 • Działalność, wspieranie i propagowanie kultury, dziedzictwa kulturowego i historii oraz środowiska kulturowego.
 • Działalność na rzecz sztuki, nauki, edukacji oraz ekologii.
 • Krajowa oraz międzynarodowa współpraca kulturalna, naukowa i intelektualna.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.
 • Działalność w obszarze pomocy społecznej, a w szczególności wyrównywanie szans rozwoju.
 • Działalność charytatywna.
 • Popularyzacja i promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

Prezes: Marcin Jabłoński

e-max.it: your social media marketing partner