kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Myślinie

Opublikowano .

Siedziba: Myślin, 09-320 Bieżuń
Nr KRS: 0000355011; Data rejestracji: 30.04.2010r.Cele działania:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronir przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Remigiusz Piórkowski
e-max.it: your social media marketing partner