kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Łaszewie

Opublikowano .

Nr ewid.: 12 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Szkoła Podstawowa w Łaszewie

Adres: Łaszewo 36, 09-135 Siemiątkowo

Cel działania:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoce organizacyjne i materialne rodziców i sympatyków Klubu

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej

organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej

organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Uwagi: tel. 0-23 679 60 98
Karol Rakowski - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner