kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Informacja-Integracja

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 97/123C/29

Nr KRS: 0000318333, Data rejestracji: 25.11.2008r.

Cele działania:

  • Podnoszenie kwalifikacji, rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
  • Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa lokalnego.
  • Uświadamianie znaczącej roli informacji w życiu społecznym i zawodowym. Niwelowanie barier społecznych i wyrównywanie szans rozwoju w społeczeństwie.
  • Kształtowanie wizerunku społeczeństwa lokalnego jako społeczeństwa informacyjnego na arenie krajowej i międzynarodowej.
  • Organizacja i promocja wolontariatu.
  • Upowszechnianie korzystania ze światowej sieci Internet.
  • Promocja integracji europejskiej.
  • Promowanie i upowszechnianie technologii komunikacyjnych i informacyjnych, mających decydujący wpływ na rozwój społeczeństwa.
  • Promowanie inicjatyw społecznych w celu rozwinięcia poczucia tożsamości lokalnej.

Prezes: Piotr Węgrzyn

e-max.it: your social media marketing partner