kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżuniu

Opublikowano .

Siedziba: Bieżuń, ul. Mławska 7, 09-320 Bieżuń:
Nr KRS: 0000288704; Data rejestracji: 20.09.2007 r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi oraz innymi podmiotami,
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
Upowszechnianie, szczególnie wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej-oświatowej i rozrywkowej,
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu.
Prezes: Zygmunt Liszewski

e-max.it: your social media marketing partner