Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia

Opublikowano .

Siedziba: ul. Stary Rynek 19; 09-320 Bieżuń

Numer KRS: 0000160123, Data rejestracji: 26.10.2004r.

Cele działania :

  • Dbałość o rozwój kultury na terenie gminy.
  • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących rozwoju gminy.
  • Upowszechnianie wiedzy o historii miasta i gminy.
  • Współudział we wspieraniu i koordynacji inicjatyw obywatelskich.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej.
  • Pielęgnowanie tradycji.
  • Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Prezes: Henryk Grześkiewicz

e-max.it: your social media marketing partner