kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin, ul. Warszawska 4

Nr KRS: 0000391430, Data rejestracji: 15.07.2011 r.

Cele działania:

1. Włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego

2. Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo

3. aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w „złotym” wieku

4. propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów

5. promowanie zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej

6. poprawa jakości życia osób starszych

7. Stowarzyszenie prowadzi działalność: oświatową, kulturalną, naukową, edukacyjną i aktywizującą, dotyczącą ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Prezes: Halina Mrozek

e-max.it: your social media marketing partner