kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „Krasnale” w Raczynach

Opublikowano .

Nr ewid.: 18 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach

Adres: 09-316 Raczyny

Cel działania:

Organizacja i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Dążenie do objęcia swoją działalnością jak najszerszych rzesz społeczeństwa gminy.

Stałe podnoszenie poziomu sportowego.

Udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych.

Organizacja imprez i szkoleń sportowych.

Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Uwagi: tel. 0-23 657 11 85
Alina Liszewska - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner