kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie

Opublikowano .

Siedziba: Wojciechowo 12, 09-135 Siemiątkowo
Nr KRS: 0000019734 Data rejestracji: 19.06.2001 r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałaie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska i innych klęsk i zdarzeń,
Informowanie ludności o istniejących zagrozeniach i pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich,
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu
Prezes: Kazimierz Heronim Cebulski

e-max.it: your social media marketing partner