Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzeszenie Koło Gospodyń Wiejskich PRZEPIÓRKI

Opublikowano .

Siedziba: Stawiszyn - Łaziska; 09-320 Bieżuń

Nr KRS: 0000503868; Data rejestracji: 28.03.2014 r.

Cele działania:

1) działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wioski;

2) zapobieganie zaginięciu tradycji ludowych;

3) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności kulturalnej;

4) promocja i popieranie pozytywnego wizerunku wioski;

5) ochrona dziedzictwa wiejskiego.

Prezes: Wiesława Ambrochowicz

e-max.it: your social media marketing partner