kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie Plan "B"

Opublikowano .

Siedziba: 09-320 Bieżuń, ul. Zawidzka 20A

Nr KRS: 0000402844, Data rejestracji: 23.11.2011 r.

Cele działania:

  1. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wzbogacanie o wartości wynikające z bliskich kontaktów z przyrodą, naturą;
  2. Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi;
  3. Zapobieganie spolłcznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej;
  4. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  5. Promocja i organizacja wolontariatu;
  6. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur regionów, społecznościami lokalnymi i regionalnymi;
  7. Dbałość o rozwój kultury na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju;
  8. Upowszechnianie wiedzy o historii miasta, gminy i powiatu

Prezes: Leszek Ogrodowczyk

e-max.it: your social media marketing partner